Θέματα Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Αγροτών

Γεωργία Ακριβείας

Το Μέλλον είναι Παρόν

Γνωρίστε το Σύγχρονο Τρόπο Γεωργικής Παραγωγής

Η γεωργία ακριβείας είναι το σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων που διαχειρίζεται τις εισροές στον αγρό (ποσότητα  σπόρων, νερού, λιπάσματος και φυτοφαρμάκων), ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους κάθε τμήματος του αγρού χωριστά με αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας και ποιότητας των προϊόντων και μείωση του κόστους παραγωγής μέχρι 45%.       Περισσότερα...

Βιολογική Παραγωγή

Αυτό που ζητά σήμερα ο καταναλωτής

Μέτρο 11 - Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία και τη κτηνοτροφία.
Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία και τη κτηνοτροφία.       Περισσότερα...

Θερμοκήπια

Παραγωγή 12 μήνες το χρόνο

Κατασκευή Θερμοκηπίου - Τεχνικά Θέματα

Το άρθρο αυτό έχει σαν αντικείμενο την ενημέρωση των αγροτών σε τεχνικά θέματα κατασκευής θερμοκηπίων με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας των παραγομένων γεωργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.          Περισσότερα...

Copyright © 2019 Feneos.com. All Rights Reserved.