Θέματα Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Αγροτών

Γεωργία Ακριβείας

Το Μέλλον είναι Παρόν

Γνωρίστε το Σύγχρονο Τρόπο Γεωργικής Παραγωγής

Η γεωργία ακριβείας είναι το σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων που διαχειρίζεται τις εισροές στον αγρό (ποσότητα  σπόρων, νερού, λιπάσματος και φυτοφαρμάκων), ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους κάθε τμήματος του αγρού χωριστά με αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας και ποιότητας των προϊόντων και μείωση του κόστους παραγωγής μέχρι 45%.       Περισσότερα...

Βιολογική Παραγωγή

Αυτό που ζητά σήμερα ο καταναλωτής

Μέτρο 11 - Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία και τη κτηνοτροφία.
Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία και τη κτηνοτροφία.       Περισσότερα...

Θερμοκήπια

Παραγωγή 12 μήνες το χρόνο

Κατασκευή Θερμοκηπίου - Τεχνικά Θέματα

Το άρθρο αυτό έχει σαν αντικείμενο την ενημέρωση των αγροτών σε τεχνικά θέματα κατασκευής θερμοκηπίων με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας των παραγομένων γεωργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.          Περισσότερα...

Βιβλιοθήκη του Αγρότη

Η Ενημέρωση μονόδρομος στην Ανάπτυξη

Εκλαϊκευμένη Ενημέρωση σε Αγροτικά Θέματα

Η βιβλιοθήκη του αγρότη είναι μια προσπάθεια ταξινόμησης σε θεματικές ενότητες πληροφοριών που υπάρχουν ελεύθερα στο διαδίκτυο σχετικά με την καλλιέργεια της γης και την εκτροφή ζώων. Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η εύκολη ενημέρωση όσων ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε βασικά θέματα αλλά και σε νέες πρακτικές και τεχνολογίες στο τομέα αυτό.          Περισσότερα...

Copyright © 2019 Feneos.com. All Rights Reserved.