Θερμοκήπια

Τεχνικά Θέματα Κατασκευής και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Θερμοκηπίων

Κατασκευή-Εξοπλισμός Θερμοκηπίων (Πηγή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Κηπευτικά υπό Κάλυψη)
Τύποι Θερμοκηπιακών Κατασκευών (Πηγή: ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης)
Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις   (Πηγή: Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, e-books.edu.gr B.EΠΑ.Λ.)
Τεχνικές Προδιαγραφές Θερμοκηπίων   (Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θερμοκήπια)


Καλλιέργειες σε Θερμοκήπια

Καλλιέργεια Τομάτας (Πηγή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Κηπευτικά υπό Κάλυψη)
Καλλιέργεια Πιπεριάς (Πηγή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Κηπευτικά υπό Κάλυψη)
Καλλιέργεια Μελιτζάνας (Πηγή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Κηπευτικά υπό Κάλυψη)
Καλλιέργεια Αγγουριάς (Πηγή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Κηπευτικά υπό Κάλυψη)
Καλλιέργεια Κολοκυθιού (Πηγή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Κηπευτικά υπό Κάλυψη)
Καλλιέργεια Μαρουλιού (Πηγή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Κηπευτικά υπό Κάλυψη)

 
 

Το σύγχρονο θαύμα της Ολλανδικής Γεωργίας

Η Ολλανδία είναι μια μικρή πυκνοκατοικημένη χώρα με πολυσύχναστες πόλεις και προάστια, με έκταση μικρότερη από το 1/3 της Ελλάδας, με σχετικά ήπιο κλίμα που το χειμώνα η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ -2° ως 5°C με χιόνια από το Δεκέμβριο ως και το Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 4% του πληθυσμού είναι αγρότες και όπως φαίνεται από αέρος η ύπαιθρος αποτελείται από μικρά αλλά έντονα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια (υπαίθρια ή με θερμοκήπια), σύμφωνα με το πρότυπο αγροτικής της οικονομίας (όπως και στην Ελλάδα), δεδομένα που φαίνεται ότι δεν αφήνουν περιθώρια για γεωργία μεγάλης κλίμακας και σημαντική παραγωγή αγροτικών προϊόντων.  

Σε αντίθεση με τα παραπάνω η Ολλανδία είναι ένας αγροτικός γίγαντας αφού κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων με βάση την αξία (79 δις).

Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της ελεγχόμενης γεωργίας που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας για τις υπαίθριες καλλιέργειες και τη χρήση θερμοκηπίων για τις χειμερινές καλλιέργειες. Αποτέλεσμα των πρακτικών αυτών είναι η θεαματική αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων καθώς επίσης και η εξίσου μείωση των εισροών (χρήση νερού, λιπάσματος και φυτοφαρμάκων). Αν και η χώρα διαθέτει επάρκεια υδάτινων πόρων, οι ολλανδοί αγρότες έχουν μειώσει την κατανάλωση νερού σε βασικές καλλιέργειες μέχρι 90% και σχεδόν έχει εξαλειφθεί η χρήση χημικών φυτοφαρμάκων σε φυτά θερμοκηπίου.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα στρέμμα με θερμοκήπιο αποδίδει δεκαπλάσια παραγωγή σε μαρούλια από την υπαίθρια καλλιέργεια και η χρήση χημικών φυτοφαρμάκων περιορίζεται κατά 97%.

Με δεδομένη την εμπειρία αυτή ο Έλληνας αγρότης με σύμμαχο το ιδανικό κλίμα για τη καλλιέργεια λαχανικών, θα πρέπει να επενδύσει στις νέες τεχνολογίες για να παράγει με μικρότερο κόστος (λιγότερες εισροές) λαχανικά υψηλής ποιότητας και ποσότητας. Η επιλογή αυτή κρίνεται μονόδρομος για τη διατήρηση και ανάπτυξη του εισοδήματος των αγροτών και της εγχώριας γεωργικής παραγωγής. Μια τέτοια προοπτική θα καταστήσει τα ελληνικά γεωργικά προιόντα ανταγωνιστικά σε σχέση με τα εισαγόμενα, θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων καταναλωτών, θα ενισχύσει τις εξαγωγές και την ελληνική οικονομία.

 

 

 

Copyright © 2019 Feneos.com. All Rights Reserved.