Η Βιβλιοθήκη του Αγρότη

Ο εκσυγχρονισμός και η καινοτομία είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη

Ενημερώσου για τις νέες τεχνολογίες

Μην μένεις πίσω με όσα ξέρεις

Γεωργία Ακριβείας

Για το αντικείμενο της γεωργίας ακριβείας υπάρχει στο διαδίκτυο πληθώρα σχετικών δημοσιευμάτων και από αυτά επιλέχθηκαν τα παρακάτω δύο συγγράμματα. Το βιβλίο Γεωργία Ακριβείας καλύπτει όλο το αντικείμενο και απευθύνεται σε σπουδαστές γεωπονικής με αρκετά θέματα να είναι κατανοητά από το μέσο αγρότη. Η πτυχιακή εργασία παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία για το επίπεδο ενημέρωσης των αγροτών σε νέες τεχνολογίες και στοχεύει στην αφύπνιση του αγρότη και την ανάγκη ενημέρωσης.

Γεωργία Ακριβείας
Φουντάς Σπυρίδων, Γέμτος Θεοφάνης
Πηγή: Αποθετήριο «Κάλλιπος» - Γεωπονικές Επιστήμες

Book Το βιβλίο αυτό καλύπτει το ραγδαία ανερχόμενο κλάδο της Γεωργίας Ακριβείας, προσαρμοσμένο τόσο στης ανάγκες των φοιτητών της Φυτικής Παραγωγής όσο και της Γεωργικής Μηχανικής. Το βιβλίο αναπτύσσει τη θεωρία, τις τεχνολογίες, τη διαχείριση, την οικονομικότητα, την περιβαλλοντική αποτύπωση καθώς και τις εφαρμογές της Γεωργίας Ακριβείας τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Επίσης υπάρχουν χωριστά κεφάλαια για τις εφαρμογές της τηλεπισκόπισης για τη γεωργία ακριβείας καθώς και τις εφαρμογές της ρομποτικής στη γεωργία.

Αντίληψη Ελλήνων αγροτών για τη Γεωργία Ακριβείας
Μουρτζίνης Σπύρος
Πηγή: Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Book Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να διαπιστωθεί αν γνωρίζουν οι Έλληνες παραγωγοί "Τι είναι γεωργία ακριβείας" και κατά πόσο είναι εξοικειωμένοι με αυτή. Μοιράστηκαν 130 ερωτηματολόγια με 23 ερωτήσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι πρώτες 13 ερωτήσεις αφορούν τη σχέση του παραγωγού με τη τεχνολογία και γενικότερα τις διαθέσεις και το ενδιαφέρον του για το επάγγελμα. Οι υπόλοιπες 16 αφορούν ερωτήσεις τόσο σε όσους γνώριζαν όσο και σε όσους δεν γνώριζαν το αντικείμενο της γεωργίας ακριβείας.

Αποθετήριο «Κάλλιπος» - Γεωπονικές Επιστήμες

Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος»

Γεωργική μηχανική
Παπαϊωάννου, Χρυσούλα

Η Γεωργική Μηχανική αποτελεί κομμάτι της επιστήμης της γεωπονίας και αφορά τη χρήση της τεχνολογίας στη γεωργία. Το βιβλίο απευθύνεται σε γεωπόνους και σε όσους ασχολούνται με τη γεωργία.

Μηχανήματα καλλιεργητικών φροντίδων
Γέμτος Θεοφάνης, Καβαλάρης Χρήστος

ixan kalier frondidon Το βιβλίο περιγράφει μέρος των μηχανημάτων καλλιεργητικών φροντίδων, όπως μηχανήματα εφαρμογής θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος (λιπασματοδιανομείς, κoπροδιανομείς), ελέγχου των ζιζανίων (μηχανικά σκαλιστήρια), μηχανικού αραιώματος, φυτοπροστασίας (ψεκαστικά, επιπαστήρες, μηχανήματα εφαρμογής κοκκωδών φαρμάκων).

Copyright © 2019 Feneos.com. All Rights Reserved.