Η Βιβλιοθήκη του Αγρότη

Ο εκσυγχρονισμός και καινοτομία είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη

Ενημερώσου για τις νέες τεχνολογίες

Μην μένεις πίσω με όσα ξέρεις

Αποθετήριο «Κάλλιπος» - Γεωπονικές Επιστήμες

Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος»

Γεωργική μηχανική
Παπαϊωάννου, Χρυσούλα

Η Γεωργική Μηχανική αποτελεί κομμάτι της επιστήμης της γεωπονίας και αφορά τη χρήση της τεχνολογίας στη γεωργία. Το βιβλίο απευθύνεται σε γεωπόνους και σε όσους ασχολούνται με τη γεωργία.

Μηχανήματα καλλιεργητικών φροντίδων
Γέμτος Θεοφάνης, Καβαλάρης Χρήστος

ixan kalier frondidon Το βιβλίο περιγράφει μέρος των μηχανημάτων καλλιεργητικών φροντίδων, όπως μηχανήματα εφαρμογής θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος (λιπασματοδιανομείς, κoπροδιανομείς), ελέγχου των ζιζανίων (μηχανικά σκαλιστήρια), μηχανικού αραιώματος, φυτοπροστασίας (ψεκαστικά, επιπαστήρες, μηχανήματα εφαρμογής κοκκωδών φαρμάκων).

Copyright © 2019 Feneos.com. All Rights Reserved.